Workshops, kurser och föreställningar

Jag erbjuder ett antal workshops inom kreativitet och friskvård så som Hämta energi i japanska tecken, Skapa med inspiration från konstens olika epoker, Sinnlig Friskvård och Frigörande dans. Varje workshop utformas efter gruppens samt deltagarens behov, ålder och önskemål. Lämplig tidsram för en workshop
är två timmar men anpassas efter önskemål. Workshopen skräddarsys både som engångstillfälle men
även som en kurs med ett par återkommande sammankomster.

För barn erbjuder jag barnföreställningen Min japanska barndom.

För funktionshindrade har jag utarbetat och erbjuder kurser inom friskvård, skapande och samtalsgrupper för funktionshindrade.

En utförlig beskrivning av varje workshop, barnföreställning samt kurser för funktionshindrade, finns här
nedan att läsa. Vid bokningar, funderingar och frågor är ni välkomna att kontakta mig – Rinella Grahn.
Japanska tecken skiljer sig från de västerländska såtillvida, att de inte enbart handlar om skönskrift.
De betraktas mer som en meditativ och kontemplativ konstart och ett förhållningssätt till livet och till-
varon. Den inlevelse och koncentration som behövs för att skriva tecken ger en slags aktiv vila och där-
med återhämtning av energi.

Workshopen Hämta energi i japanska tecken ger en inblick i den japanska kalligrafin som konstart och skriftspråk och även möjlighet till eget skapande. Tanken är att den skall vara en kulturell upplevelse
och samtidigt ge en känsla av välbefinnande. Genom hela workshopen löper en röd tråd som är meditativ och sinnlig. Varje delmoment är noga utformat utifrån en helhetsupplevelse. Workshopen inleds med en presentation av den japanska kalligrafins bakgrund och utveckling, tecknens uppbyggnad och skrivkammarens fyra dyrbarheter. Därefter får var och en möjlighet att skapa de sköna japanska skrivtecknen genom att sjunka in i handens och penselns rörelse över rispapperet. För att ytterligare förhöja den japanska känslan kan vi avsluta med en sushimåltid.För dig som kanske aldrig vågat prova men drömt om att skapa eller för dig som är nyfiken på olika konsthistoriska inriktningar kan denna workshop vara något. Under workshopen kommer vi att studera
och hämta inspiration från en vald konstnär eller epok/inriktning inom konsthistorien. Vi kommer att
studera bilder som du känner igen men även andra bilder som du kanske aldrig tidigare har sett. Med bildvisning och samtal kring konsten kommer du att få möjlighet att experimentera och upptäcka färg
och form. Genom lekfulla övningar hittar du glädje i ditt eget sätt att uttrycka i skapandet.Låt sinnena väckas till liv och hitta livskraften inom dig. Genom sinnlig friskvård erbjuds du olika verktyg som kan leda till att du kan uppnå inre lugn, ökad livsglädje och bättre välmående. Låt tankehjärnan vila från sitt surr så att du kan fokusera på dina sinnen och landa i ett avslappnad och rogivande tillstånd. I denna vilopunkt hämtar du den kreativiteten som ger dig den livskraft och energi som du kan behöva i vardagen. Vi landar i närvaro av ett ”här-och-nu-tillstånd" genom avslappningsövningar. Därefter samlas
vi kring ett aktuellt tema som till exempel Fokus på ditt liv, Lyssna på dig själv, Gör dina val utifrån dig
själv
m fl. Utifrån det aktuella valda temat ger du dig ut på en sinnlig upptäcktsresa genom olika kreativa övningar där sinnligheten får stå i fokus. Vi avrundar workshopen med reflektioner och avslappning.Frigörande dans är för mig en glädjefylld handling och den glädje vill jag sprida till dig. Dansen är ett skönt
sätt för kroppen att motionera och den är en meditation i rörelse. Det är din egen dans. Utan bestämda
steg eller krav får du njuta och upptäcka dig själv och din kropps förmåga att röra sig på olika sätt. Det fantastiska med frigörande dans är att alla kan dansa utifrån sina egna förutsättningar. Oavsett om du är gammal eller ung, kvinna eller man, rörelsehindrad eller ej, så kan du dansa på ditt eget sätt. Under ett danspass blir du inspirerad att landa i dig själv genom en mjuk uppvärmning av kroppen. Genom sju rörelserytmer till de mest skiftande musikstilar lockas du att gå på upptäcktsfärd och bejaka dig själv, din kropp och dina sinnen. Danspasset avslutas med en skön och mjuk avslappning.Sakura är barnföreställning för barn mellan 6-9 år, där barnen får ett möte med den japanska kulturen utifrån ett barns perspektiv. Föreställning bjuder in barnen till melodin om körsbärsträdet som öppnar
deras sinnen för en scenisk vandring genom japanska traditioner. Scenrummet som barnen kommer in i
är i samklang mellan de japanska enkla formerna och färgerna som skapar en atmosfär av Japan. Barnen får följa med mig tillbaka till min japanska barndom och får uppleva firandet av flickornas dag, hur man gör för att få regnet till att upphöra och hur sjögräsgodis smakar. Barnens känsla av delaktighet är
en viktig tråd genom hela föreställningen.I FN:s standardregler står det klart och tydligt att alla individer har rätt till kultur på lika villkor. Dessvärre
är fortfarande friskvård/kultur begränsat och svårt tillgängligt för funktionshindrade personer på grund av
olika barriärer. När det gäller friskvård/kultur kan, för den personen som har ett intellektuellt eller
kognitivt funktionshinder försvåra betraktelse av konst och konstupplevelse. Genom olika pedagogiska redskap erbjuder jag personer med funktionshinder att utforska friskvård/konst utifrån de individuella förutsättningar och få en inblick som ökar upplevelse och förståelsen för friskvård/kultur. Deltagaren får
en inblick som väcker nyfikenhet och lust för friskvård/bild och konstupplevelser. Men får också ett historiskt sammanhang knuten till vår egen tid. Under kursens gång skapar varje deltagare sin egen arbetsmapp för att kunna följa och dokumentera sin egen utveckling och process. Som avslutning på
kursen ska det kunna vara möjligt att ha en vernissage och en utställning (självklart på frivillig grund) för anhöriga och vänner vilket stärker deltagarnas eget självförtroende men också ger kursen ett konkret mål.Att få samtala på egna villkor utifrån egna förutsättningar och att få bli hörd är viktigt för alla. Men ibland kan det verbala språket vara ett hinder för att kunna få uttrycka det man känner och då kan man med
hjälp av bild, musik och rörelse stötta upp detta. Alla har ett behov av forum för samtal. Samtalsgruppen kan vara ett forum där deltagare med funktionshinder träffas återkommande och samtalar kring olika ämne.

bakgrund | vision | workshops, kurser och föreställningar | kontakt