Bakgrund och inspirationskällor


1992 återupptäckte jag obi-stycket (det breda skärp som håller samman kimonon, den japanska kvinno-
dräkten) som hängde i mitt hem, och tidigare i mitt föräldrahem, så länge jag kan minnas. Denna obi blev till en inspirationskälla för mitt formspråk. I min barndom i Tokyo lockades jag till obi såsom mina barn lockades när de var små. Det som obi lockar till sig barnets uppmärksamhet med är obins tyngder med dess fransar som är så roliga att leka med.
I den Japanska kulturen finner jag en behaglig känsla i blandningen mellan mystik och sinnesfrid. För mig
har minnena av Japan präglat mig starkt av sinnesupplevelser som när Sakura (körsbärsträden) blom-
mar i Meji Jingu Park eller kimonons prasslande ljud. Bit för bit dök ”tingen” från min glömda barndom upp och jag blev medveten om hur vi i vuxenlivet med alla ”måsten” i vardagen glömmer bort att uppleva och vara närvarande i nuet genom våra sinnen. Sinnena som är en kraftfull källa till glädje i livet och personlig utveckling.Lusten till glädje är en stark drivkraft för mig. Mitt sätt att hitta lusten till glädje är att i det enkla låta fantasin få utlopp och att skapa. För mig är skapande att hitta hem till inre lugn och livsglädje. Därför i
mitt arbete som sinnlig inspiratör (friskvårdsterapeut/konstvetare) ser jag skapandet som ett viktigt verktyg. Men de främsta verktygen som jag använder mig av i allt mitt arbete med mina medmänniskor
är ödmjukhet, lyhördhet o inkännande.


Jag har under alla mina yrkesverksamma år arbetat med människor, bland annat med funktionshindrade individer. Parallellt med det arbetet har jag under de sista 15 åren arbetat med olika kulturprojekt och friskvård för vuxna, barn samt funktionshindrade och inom integration/mångfald-verksamhet. Att arbeta med funktionshindrade i studiecirkelform har för mig varit en stor och rolig utmaning, en lärdom eftersom det kräver annorlunda pedagogiska lösningar på grund av den barriär som skapas genom funktionshinder. Jag har fått lära mig att vara oerhört lyhörd för att hitta nya pedagogiska vägar till att förmedla kunskap. Ledstjärna i mitt arbete som sinnlig inspiratör (friskvårdsterapeut/konstvetare) är att tro på individens
egna inneboende förmåga. Varje individ är unik och har enorma resurser. Genom respekt, glädje och det lekfulla kan vi i möte, nå oanade höjder.


Med en svensk pappa och italiensk mamma, född i Stockholm, uppväxt i Japan och invandrad till Sverige 1967 har min barndom format mig till att definiera mig själv som en världsmedborgare. I många år sökte jag min identitet och min tillhörighet till ett land och kultur men till sist infann sig en acceptans i att istället vara en världsmedborgare och tillhöra tre landskulturer. Därför står det mig varmt om hjärtat att arbeta i mångkulturella sammanhang.


C V

Friskvårdsterapeut och högskoleexamen i konstvetenskap
(detaljerad CV med utbildningar och yrkesverksamhet delges vid förfrågan).

Utifrån dessa två kompetenser kallar jag mig för sinnlig inspiratör.

Särskilda kompetenser:
Idéskapande, igångsättande, drivande, pedagogiskt tänkande är några av de egenskaper jag utvecklat genom 15 års erfarenhet av att planera, starta upp och driva projekt och uppdrag inom områden som friskvård och kultur för olika målgrupper.

ERFARENHETSBREDD:

Projektledare och pedagog.
De projekt och uppdrag jag varit verksam inom har jag drivit som egen företagare i samarbete med olika organisationer. Detta har gett mig erfarenhet av att skapa och utforma kurser, föreläsningar, workshops
och utställningar inom följande områden; friskvård, frigörande dans, japansk kalligrafi, kreativt skapande och samtalsgrupper. Kvaliteter jag utvecklat är flexibilitet, lyhördhet för målgruppens behov liksom för de enskilda deltagarnas.

Kreatör, artist och konsthantverkare.
Jag är utbildad inom konstvetenskap, konsthantverk, liksom inom mina andra specialområden; japansk kalligrafi och frigörande dans. Har stor förmåga att skapa nytt genom att blanda olika uttrycksformer,
och att skapa kurser utifrån en specifik målgrupps behov med mina klassiska ”byggstenar” som grund.

UPPDRAGSGIVARE:
Teatergruppen Dagaz, Sagohuset Lund, Region Skåne, Dunkerska kulturhuset i Helsingborg,
Malmö kommun, Lunds Kommun, Studieförbundet Vuxenskolan Lund och Landskrona,
Studiefrämjandet, Nätverket Höjdarna Kävlinge, Hälsans hus i Lund, m fl.

bakgrund | vision | workshops, kurser och föreställningar | kontakt